Låt mig påminna er om att omsättningen från handeln med anabola ämnen i EU överstiger två miljarder euro per år, och att den världsomspännande handeln uppgår till omkring sex miljarder euro per år.

Den brittiske inrikesministern David Blunkett har bekräftat att cannabis från och med juli 2003 kommer att klassas som en drog av typ C i Förenade kungariket, tillsammans med steroider och antidepressiva medel, i enlighet med rekommendationer från det brittiska parlamentet. Det har inte att göra med om du är bra eller dålig på att göra olika saker. Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv.

Innehållet i burkarna är inte alltid samma som står på innehållsförteckningen. Om du får veta att någon använder eller säljer dopningspreparat eller bryter mot dopningslagen på något annat sätt, bör du göra en polisanmälan Om du är orolig för att en vuxen hemma använder dopningspreparat kan du kontakta socialtjänsten för att få hjälp. Personen får bristningar i huden av att musklerna växer fort.

Kreatin är ju lagligt men jag tycker inte att man ska använda det. Det betyder alltså att om man äter ordentligt och regelbundet så behöver man inte äta kosttillskott. På ett ögonblick kan den donera sin fosfatgrupp till ADP-molekylen och musklerna får sin energi.

Om det inte återbildas skulle det ATP vi har ifrån början bara räcka till en sekunds muskelarbete. Allt muskelarbete får energi från nedbrytningen av ATP (adenosintrifosfat) till ADP (adenosindifosfat). Men det är inte bara aggressiviteten som bör tas fram i rampljuset.

Män har 20 gånger mer testosteron i kroppen än vad kvinnor har och männen står bakom utvecklingen för de manliga egenskaperna som kroppsbehåring och basröst (androgen effekt). Huden blir grövre och talgkörtlarna stimuleras av AAS vilket gör att man ofta får problem med oren hy och akne (finnar). De är androgena vilket betyder att de ger manlig könsmognad och sänker den kroppsegna produktionen av testosteron i testiklarna.

Att dela sprutor med andra användare ökar risken för att smittas av infektioner som sprids via blod, såsom gulsot (hepatit) och HIV. Även om det inte är klarlagt i vilken grad AAS kan vara beroendeframkallande, och förändringar i hjärnan liknande de som uppstår vid beroende av heroin och kokain inte förekommer, finns tecken som pekar på att AAS trots allt interagerar med hjärnans belöningssystem (9, 11). All icke-medicinsk användning av AAS är att betrakta som riskabel, inte minst eftersom preparaten kan vara tillverkade illegalt.

Efter en längre tids användning finns dock rapporter om ökad aggressivitet, depression, minskad empatisk förmåga och andra psykiska effekter, även om orsakssambanden inte är helt klarlagda (11). Den primära anledningen till icke-medicinsk användning av AAS är att träning och kroppsbyggnad ska ge en ökad muskeluppbyggnad och kunna bedrivas intensivare, även om det inte är klarlagt hur stor effekt detta ger (11). Erytropoietin (EPO) är ett glykoprotein som bildas i njuren och som ökar Hb-värdet via stimulering av mitos och differentiering av stamceller i benmärgen till mogna röda blodkroppar.

Bland de första var Adolf Butenandt , som 1931 i Tyskland lyckades framställa 15 mg Androstenon (5α-androst-16-en-3-on) ur urin.