Före lagstiftningen användes anabola steroider generöst inom allmänmedicin som en allmänt stärkande drog för vintertrötta män. Dopningslagen (SFS 1991:1969) förbjuder innehav och försäljning av bl a syntetiska anabola steroider samt testosteron och dess derivat. Statistik från Tullverket för åren 2010-2012 visar att beslagen av anabola androgena steroider har nära tredubblats Eva Mitlid, Tullverkets laboratorium, Stockholm, pers medd; 2013.

Analyser av anabola androgena steroider i kroppsvätskor började utföras på 1970-talet sedan det blivit känt att preparaten användes av idrottare i prestationshöjande syfte 1. Under lång tid låg fokus på användningen inom elitidrotten. Ana­bola androgena steroider är lättillgängliga på en växande illegal marknad. Aromatashämmare, t ex anastrozol, är förstahandspreparat när patienten har kvarstående, symtomgivande, klinisk och laboratoriemässig hypogonadism efter att ha varit utan anabola androgena steroider i minst 3-6 månader och då spontan restitution av S-testosteronnivån uteblivit.

Det är av yttersta vikt att sjukvården lär känna de symtom och tecken som är förknippade med bruk av anabola androgena steroider så att en missbrukande patient som inte primärt söker för eller spontant uppger sitt bruk tidigt kan diagnostiseras och erbjudas hjälp. Det är heller inte alltid som patienten själv associerar sina symtom med missbruket. Ännu saknas dock tillförlitlig kunskap om effekterna på lång sikt.

Det var en kompis som fick Anders att testa testosteron och just beställningen via nätet och att sedan få det levererat hem gjorde beslutet enklare. Anders är en helt vanlig kille i 25-årsåldern, med bostadsrätt, fast jobb och inget kriminellt förflutet. Umgås man med någon som tar anabola då är man i farligt sällskap.

Bästa steroider för nybörjare är nandrolone decanoate, nandrolone phenylpropionate, Methenolone enanthate, methandienone, Stanozolol eller Oxandrolone, som är dyrare, men ger stora resultat med minimala biverkningar. Alla tillverkare finns i kategorin steroider efter märke. Hur är det möjligt att du har steroider till salu så billiga?

I underrubriker till F 55 finns steroider och hormoner som exempel. Polisen anser att eftersom ordningsvakterna oftast är de som är först på plats så bör de få en bättre kunskap om hur man ska agera vid terrordåd. Syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon, kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

Man måste dock vara medveten om att dessa länder (särskilt i fråga om spannmål, foder och produkter av animaliskt ursprung) ofta inte behärskar användningen av bekämpningsmedel, konstgödning, anabola ämnen osv. Även om WADA i det närmaste dagligen uppdaterar sin förteckning över förbjudna anabola substanser, blir det sociala problemet allt allvarligare och det är de ungdomar som ser sina förebilder förnedras som blir offren. Försöksdjur som getts anabola steroider hugger efter pinnar som man berör dem med, och försöker bita den som lyfter det, något som är mycket ovanligt för obehandlade djur.

Forskningen inleddes efter det att bland annat Rikspolisstyrelsen efterlyst kunskap om substansen. De är anabola vilket betyder att de bygger upp muskler och andra vävnader i kroppen. Hos 20-30 procent av de personer som använder överdoser av testosteron och anabola steroider framgår tydliga psykiska störningar som uppfyller psykiatriska kriterier för sjukdomsklassificering, såsom depression, ångest, psykotiska reaktioner på hallucinationer, hypnomani samt försvagning av den kognitiva prestationsnivån.