I början av en användningsperiod ökas mängden steroider stegvis. Lagen reglerar hantering och bruk av syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron samt dess derivat eller av tillväxthormon. Anabola steroider leder inte till akuta dödliga överdoser men många fysiska bieffekter av AAS-bruk rapporteras, allt ifrån svårare acne, impotens och fertilitetsproblem till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar samt bröstkörtelsförstoring hos män (gynekomasti).

Av den senaste nationella frågeundersökningen bland vuxna framkom att en knapp procent av männen och en knapp promille av kvinnorna i befolkningen 17- 84 år någon gång prövat anabola steroider eller tillväxthormon. I de årliga nationella drogvaneundersökningarna bland skolungdom i årskurs 9 och gymnasiets år 2 svarar normalt ca 1-2 % av pojkarna och 0-1 % av flickorna att de prövat anabola steroider någon gång (4). Träningsformen i sig ökar inte risken att drabbas av för tidig död.

Lagstiftningen måste omfatta även eget bruk av steroider. Problemet med de samband man ser mellan vissa utfall och anabola steroider är att många som tar dessa preparat tar en massa andra olagliga substanser och håller på med all möjlig skit som påverkar hälsan negativt. I en tidigare studie har vi funnit att 3,3 procent av världens befolkning har använt anabola steroider minst en gång (6,4 procent av männen, 1,6 procent av kvinnorna).

AAS ökar produktionen av protein i cellerna som i sin tur minskar kroppsfettet och ökar muskeltillväxten. I en intervju år 2013 sa Julian Savulescu, redaktör på tidskriften Journal of Medical Ethics, att han betraktade anabola steroider som en del av ”sportens anda, att träna hårdare och anstränga sig mer”. Doktor Vivian Hope påpekar visserligen att ”HIV kan överföras både via sexuell kontakt och genom injektion av läkemedel”, men i fallet med användare av anabola steroider ”rör det sig sannolikt om en kombination av de båda smittvägarna”.

I en nyligen genomförd studie vid universitetet i Oslo kom man fram till att den potential för muskeltillväxt som anabola steroider bidrar med kan bestå i årtionden, detta på grund av kroppens så kallade cellminne. Dessutom är det analystekniskt svårt att skilja endogena steroider från exogena. Att påvisa och haltbestämma anabola androgena steroider i urin är förknippat med en rad svårigheter, som alla kan bidra till mätosäkerhet 16. Provberedningen är tidsödande; en beredningssekvens tar cirka fyra timmar, med en rad manuella steg.

Metabolismen av anabola androgena steroider sker i två steg 13. Under fas I sker oxidation, reduktion och hydroxylering av olika positioner i steroidstrukturen (Figur 1). I fas II sker konjugeringar, som gör steroiden mer polär för att underlätta utsöndring. De anabola androgena steroider som påträffats i de positiva proven ses i Fakta 1. Analysresultaten visar att de vanligaste steroiderna är nandrolon (35 procent), testosteron (25 procent), metandienon (15 procent), stanozolol (10 procent) och boldenon (5 procent). Som mest har sex steroider hittats i ett och samma prov.

För att jämföra vilka anabola androgena steroider som påträffas i och utanför idrotten kan WADA:s sammanställning av resultaten från de 33 laboratorier som ingår i organisationens ackreditering användas (Tabell I). Under perioden 2006-2011 12 analyserades ca 1,5 miljoner prov inom idrotten.