Det handlar inte bara om handel med anabola steroider

stimulerande medel, urindrivande medel och hormoner, utan även om läkemedel som används för att behandla ett antal farliga sjukdomar som i detta fall säljs fritt och till ett lägre pris, trots att de är receptbelagda. Man började även använda steroider inom idrotten, främst inom muskelsporter.

Det kan också vara svårt att veta vad olika kosttillskott innehåller, särskilt om du köper dem på nätet. Det finns många olika sorters anabola steroider, som ser olika ut och har olika namn. Tillgången till detta preparat är ganska hög för det är inga större problem att få tag på anabola.

Det som skiljer dem åt är att av kreatin får du inga biverkningar eftersom det kreatin som blir över i kroppen försvinner med urinen, plus att kreatin är lagligt. Vid husrannsakan hos mördaren hittades hundratals tabletter med steroider. Men vad som hittills framkommit är bara toppen av ett isberg.

Vid användningsperiodens slut avslutas användningen av steroider stegvis i en period på 1-2 veckor. Steroider används dessutom för att stärka den egna positionen till exempel i idrottssammanhang. Missbrukare av anabola medel är oftast män mellan 20 och 35 år. Den viktigaste orsaken till användningen är att skaffa ett muskulöst utseende.

Riskerna ökar vid intag av större mängder och om preparaten används en länge tid (7, 11). Suicid och hjärtinfarkt var de vanligaste dödsorsakerna. Doktor Harrison Pope är professor i psykiatri vid Harvard Medical School, och han konstaterar: ”Miljontals män lider av skamkänslor, blyghet, osäkerhet och dåligt självförtroende på grund av dagens utseendefixering.” Anabola steroider ger unga män chansen att gömma sin osäkerhet och sitt dåliga självförtroende i en snygg, muskulös kropp.

Risken för blodproppar som kan ge hjärtinfarkt ökar också. Sannolikt beror detta på den nuvarande lagstiftningen och på bristande kunskap och osäkerhet inför detta nya samhällsproblem. Skriv i meddelande-rutan nedan vad som är fel i artikeln eller vad du vill klaga på. Vi rättar alla fel och är generösa med genmälen.

Människan har länge använt sig av olika preparat för att förbättra sina idrottsprestationer eller sitt utseende. I Storbritannien kategoriserades anabola steroider som ett C-klassat läkemedel år 1994, vilket innebär att det jämställs med stimulantia och sedativa som alprazolam (Alprazolam och Xanor), diazepam (Diazepam och Stesolid) och ketamin. ”Jag var rädd att jag inte skulle kunna få upp den, men det har inte varit något problem.” Andra användare berättar om plötsligt påkommande perioder av ökad sexlust i kombination med perioder där lusten försvinner helt.

Den första generationen anabola steroider

som utvecklades på 1930-talet, togs fram för behandling av kroniska tärande sjukdomar. Läs mer om hur du ökar chansen att din artikel blir publicerad. Status omfattar en allmän undersökning av patienten och ett riktat status vad gäller specifika somatiska steroidbiverkningar, t ex extrem muskulär fysionomi, gynekomasti, hudbristningar/striae, akne och prematur skallighet samt typiska psykiska biverkningar såsom depression och ökad aggressionstendens.

Omfattande dokumentation finns om att anabola androgena steroider, främst perorala 17-alfa-alkylerade substanser (t ex oxandrolon, stanozolol), inducerar förändringar av lipidmetabolismen (förhöjning av LDL-nivå och sänkning av HDL-nivå) med ökad risk för kranskärlssjukdom.