Signifikanta förändringar förekommer i

Signifikanta förändringar förekommer i ca 20-30 procent av fallen, och merparten restitueras efter seponering av anabola androgena steroider, men fall med kronisk hjärtpåverkan förekommer. Missbruk ökar erytropoesen via stimulering av erytropoetin. Det är förbjudet...