Användarna förväntar sig anabola effekter med ökad muskelvolym-muskelstyrka, fettförbränning samt kortare viloperioder mellan träningspassen. AAS stimulerar muskeltillväxt via muskelhypertrofi och ökar därmed utöver den effekt som fås via träning. 5 Oroande nog är det fler och fler ungdomar och unga vuxna som använder AAS, vilket gör att det behövs mer kunskap kring dess effekter på hjärnan.

Steroider har rätt grova sideffekter,

men med lite framförhållning sjunker risken att man skulle ådra sig dom drastiskt. Om musklerna tvingas att växa för snabbt kan man får skador på senor och ledband. Först får man större flikar och sedan faller resten av håret av.

Åderförkalkningen i blodkärlen påskyndas eftersom mängden blodfetter ökar. Steroid kan vara flera saker, men i dagligt språkbruk så förstår alla vad som åsyftas. I dag är han pensionerad, men fortfarande flitigt anlitad som konsult av sina gamla kolleger.

Gunnar Hermansson var i många år Rikskriminalens expert på dopingbrott. Långvarigt bruk leder till större effekt, men ökar samtidigt risken för skadeverkningarna. Han kritiserade den rådande negativa hållningen och menade att folk inte var i takt ”med den vetenskapliga verkligheten”.

Muskeldysmorfi är en välkänd störning

där den drabbade är patologiskt upptagen av storleken på sina muskler. Myndigheten sammanfattade studiens resultat med att ”infektionsgraden var högre än väntat”. Även där var forskningsunderlaget klent men inställningen mer aningslöst avspänd.

Sjöqvist F, Garle M, Rune A. Use of doping agents, particularly ana­bol­ic steroids, in sports and society. Franke W, Berendonk B. Hormonal doping and androgenization of athletes. Enligt beräkningar som omfattar alla prov mellan 2006 och 2012 påvisades steroider i 1 585 prov (7,4 procent).

Resultat från elitidrottsprov visar att ca 1 procent är positiva för anabola androgena steroider, medan resultat från företag och sjukvård under perioden 2006-2012 visar att ca 7 procent varit positiva. Hopefully, this program will further increase the knowledge about doping among health professionals in a variety of medical disciplines. However, the long-term effects of anabolic-androgenic steroids doping are largely unknown.

The knowledge of the background and the effects of hormone doping has increased in the past few years to the benefit of the public medical care. Rane A, Ekström L. Androgens and doping tests: Genetic variation and pit-falls. Sjöqvist F, Garle M, Rane A. Use of doping agents, particularly anabol-ic steroids in sports and society.

Om effekten uteblir får behandling med koriongonadotropiner eller testosteronsubstitution diskuteras. Genetisk analys ökar säkerheten i resultattolkningen (se ovan). Provtagningen syftar till att ge underlag för en bedömning av såväl missbrukets karaktär som eventuella biverkningar.

En tidig diagnos ökar möjligheten till adekvat behandling för den enskilde patienten. Längre tids användning leder till negativa reproduktionsendokrina effekter, psykiska biverkningar och ett flertal organbiverkningar inkluderande en negativ påverkan på lipidprofilen 11-17. Ett steg mot att sprida kunskap till medicinska vårdprofessioner togs 2012 då ett samarbete mellan existerande behandlingscentrum i Sverige utmynnade i ett vårdprogram med en sammanfattning av kunskapsläget (»Nationellt vårdprogram.

Det finns säkra belägg för att dopningen ökar i omfattning i samhället. Enligt Oskarshamnspolisen är de inte inblandade i utredningen.